More stories

  • in ,

    Kako da napravim CV?

    CV predstavlja vašu profesionalnu biografiju, dokument koji vas predstavlja potencijalnom poslodavcu, koji mora da sadrži vaš lični pečat. Međutim, bez obzira na to što svako pri pisanju CV-ja koristi svoj jedinstveni stil i način predstavljanja informacija, CV mora da zadovolji određeni šablon, odnosno formu. To je ono što mnogima koji prvi put sastavljaju svoju poslovnu biografiju […] More